petak, 25. kolovoza 2017.

Radio televizija Novi Pazar na novim frekvencijama

Javno preduzeće „Emisiona tehnika i veze“ saopštilo je da će izvršiti tehničke izmene u cilju unapređenja kvaliteta i servisa, a u cilju zadovoljstva korisnika usluga. Program Radio televizije Novi Pazar naći će se na novim kanalima, te je potrebno da svi gledaoci ponovo izvrše pretragu i memorisanje kanala na svojim digitalnim  prijemnicima. Sadržaj multipleksa 2 u zoni pokrivanja Ovčar-Tornik, u kojem se trenutno emituje i program Radio televizije Novi Pazar biće od 24. avgusta na kanalu 23. U početku od četvrtka 24. avgusta, će se sadržaj multipleksa 2 emitovati paralalelno na oba kanala, 23 i 36. Takav paralelni rad će trajati do 30. avgusta kada će se emitovanje na kanalu 36 potpuno obustaviti a program Radio televizije Novi Pazar će nastaviti da se emituje na kanalu 23. Potrebno je da svi gledaoci Radio televizije Novi Pazar ponovo izvrše pretragu i memorisanje kanala na svojim digitalnim  prijemnicima.

Sadržaj multipleksa 2 u zoni pokrivanja Kopaonik, u kojem se trenutno emituje i program Radio televizije Novi Pazar na kanalu  32, biće premešten u prvi multipleks i emitovaće se na kanalu 24. U početku, od četvrtka 24. avgusta, će se sadržaj multipleksa 2 emitovati paralalelno na oba kanala, 24 i 32. Takav paralelni rad će trajati do 30. avgusta kada će se emitovanje na kanalu 32 potpuno obustaviti a program Radio televizije Novi Pazar će nastaviti da se emituje na kanalu 24.


 Potrebno je da svi gledaoci televizije Novi Pazar ponovo izvrše pretragu i memorisanje kanala na svojim digitalnim  prijemnicima.

Nema komentara:

Objavi komentar